UNIBERTSOA

EL UNIVERSO

Bigarren mailako ikasleak espazioaren azterketan eman dituzte aste batzuk. Lana modu globalizatuan eraman da aurrera, hau da, arlo ezberdinetako edukiak eta helburuak batera landuz, zehazki Hizkuntza, Inguruaren Ezaguera eta Arte Hezkuntza. Gune honetan, bideo ezberdinetan, zenbait lan daukazu ikusgai.


Los/as alumnos/as de segundo de primaria han dedicado unas semanas a explorar el universo. El trabajo se ha realizado de manera globalizada, esto es, incluyendo los contenidos y los objetivos de distintas áreas, concretamente de Lengua, Conocimiento del Medio y Educación artística. Aquí tendrás oportunidad de ver algunos trabajos recogidos en video.




2. mailako A taldeak sortutako ipuina. Txipitxiki eta Txaplatxapla Merkuriotarrek Eguzki Sisteman egindako bidaia kontatzen digute.
Los alumnos y alumnas de 2º A, en una historia escrita e ilustrada por ellos y ellas, nos cuentan el viaje realizado por dos habitantes de Mercurio, Txipitxiki y Txaplatxapla, a través del Sistema Solar.




Espazioaren gaia hamaika haur-jolas, olerki, asmakizun eta abestiren inspirazio iturria izan da hizkuntza guztietan. A/G ereduetako ikasleek eta D ereduko B taldeko ikasleek bideo honetan batzuk bildu dituzte, euskeraz zein gazteleraz.
El tema del universo ha servido de inspiración para multitud de juegos infantiles, poesías, adivinanzas y canciones en todos los idiomas. Los/as alumnos/as de segundo de los modelos A/G y los del grupo B de modelo D han recogido algunos de ellos en un video.







Kento, un alumno que ha vivido el reciente terremoto de Japón, nos cuenta de manera muy clara lo sucedido dando pinceladas de sus impresiones más personales desde una vivencia infantil mientras responde a las espontáneas preguntas de sus compañeros de clase.
Kento, Japonian gertatu berri den lurrikara bizi izan duen umeak bideoan modu argi batean gertatutakoa kontatzen digu, bere haur bizipen pertsonalei tartea eginez, ikaskideen galderei erantzuten dien bitartean.